Tin tức -

Hotline liên hệ

0913.491.495

Tin tức

Báo cáo giải trình, tiếp thu trước đó, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách cho biết, một số ý kiến đề nghị rà soát đối tượng ...
Báo cáo giải trình, tiếp thu trước đó, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách cho biết, một số ý kiến đề nghị rà soát đối tượng ...
10
Tháng 06
Báo cáo giải trình, tiếp thu trước đó, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách cho biết, một số ý kiến đề nghị rà soát đối tượng ...
10
Tháng 06
Báo cáo giải trình, tiếp thu trước đó, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách cho biết, một số ý kiến đề nghị rà soát đối tượng ...
10
Tháng 06
Zalo
Hotline: 0913.491.495